STAVEBNÉ PRÁCE

  • POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
  • VŠETKY DRUHY BETONÁŽE
  • ZHOTOVENIE ZÁKLADOVÝCH DOSIEK
  • HYDROIZOLÁCIE BAZÉNOV A HYDROIZOLÁCIE POD POTER
  • BETONÁŽ BAZÉNOV
  • MUROVANIE A BETONÁŽ Z DT-TVÁRNIC
  • A VŠETKY DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE