SPÁDOVÉ POTERY

Každý ocení dôležitosť odtekania vody v požadovanom smere a preto spádovanie poterov sa stalo veľmi požadovanou činnosťou našej firmy. Spádovať sa dajú cementové potery ale aj polystyrén betón.

Spádové potery sú klasické cementové potery alebo ľahčené potery (polystyrén betón) sťahované do spádu podľa požiadavky stavby a objednávateľa . Používajú sa najmä v garážach, v objektoch so šikmými strechami, balkónoch, terasách a v bytovej výstavbe s plochými strechami.