Betónové potery

Betónové potery z polosuchého betónu tvoria hlavnú časť našich realizácii – práve na tento spôsob poterov sa špecializujeme.

Na výrobu ideálneho betónového poteru je potrebná polosuchá betónová zmes (štrk, voda, cement a plastifikátor). Ich optimálne namiešanie zabezpečí konečnému poteru požadovanú pevnosť a odolnosť. Zhotovenie betónovej liatej podlahy sa realizuje na pevný podklad, zbavený prachu a nečistôt a bez trhlín a otvorených pórov. Ako každý poter aj betónová podlaha musí spĺňať hlavné požiadavky, ktoré sa na poter kladú: rovnosť, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti oteru a dobrá tepelná vodivosť.

Realizácia na mieste zhotovenia spočíva vo výrobe polosuchej betónovej zmesi , vyliatí zmesi na podklad a jej vyrovnanie do požadovanej výšky pomocou meračských lát a vodováhy. Pred naliatím betónu sa po obvode miestnosti a po jej stranách vyznačí požadovaná výška výsledného poteru, ktorá sa pri vyrovnávaní musí dodržať. Povrch po aplikácii je rovný a pripravený na pokládku finálnej podlahy – laminátovej podlahy alebo dlažby.

PoteryMM Betonovy Poter