Anhydritové potery

Samonivelačná poterová zmes, ktorá sa na tieto potery používa sa vyznačuje výrazne rýchlejšou formou realizácie ako cementový poter.
Anhydrid je zmes, ktorá je tekutá, obsahuje plniva frakcie 0-4mm, ktoré sú zušľachtelé prímesou, ktorá zlepšuje ich spracovateľnosť.

Priamo na stavbe sa takýto poter realizuje pomerne rýchlo – na zadaný priestor sa dovezie anhydritová zmes, ktorá sa hadicami tlačí na požadované miesto a tam sa zmes uhládza do požadovanej nivelity. Pred samotným vyliatím priestoru sa na každej strane miestosti a po jej obvode osadia výškové mierky. Ich dodržanie zabezpečí kvalitnú rovinu na celom priestore.

Takáto anhydritová liata podlaha je dobrý výber aj z hľadiska praktického. Už po 48 hodinách je poter pochôdzny a po 5 dňoch je jeho tvrdnutie ukončené a pripravené na pokládku finálnej podlahy – či už dlažby, alebo laminátovej podlahy.

Potery MM Anhydritove Potery